Jeugdopleiding

In iedereen zit muziek!

Misschien heb je al eens kennis gemaakt met een fanfare, heb je introductielessen op school gehad of zelfs al meegespeeld in onze blazersklas. Als je echt een instrument wilt gaan bespelen kun je lid worden van onze vereniging. Je kiest, in overleg met ons, je instrument waarna je het instrument leert bespelen.

Opleiding

Als er een instrument gekozen is, dan heb je les nodig om er op te leren spelen. Voor de muzieklessen wil Nooit Gedacht samenwerken met professionele docenten. Alle docenten die aangesloten zijn bij Cultuurpunt Altena zijn professionele docenten met wie wij kunnen samenwerken. Wij begeleiden je graag met het kiezen van een docent die bij je past.

Orkestervaring

Het leukste van een instrument bespelen bij een vereniging is dat je het samen kunt doen! Bij Nooit Gedacht hebben we drie niveaus; opstap-, jeugd- en groot (volwassenen) orkest.

Na enkele maanden les ga je al je eerste orkestervaring opdoen in het opstaporkest. Je gaat dan wekelijks onder leiding van de dirigent samen spelen met andere jeugdmuzikanten en luisteren naar elkaar. Zo gauw het kan, gaan jullie concerten geven. Echt waar, samen muziek maken is nog leuker dan alleen!

Het opstaporkest repeteert op vrijdagavond van 19:00 tot 19:45 uur in ons verenigingsgebouw en staat onder leiding van dirigent Henk den Uijl.

Als je voldoende ervaring hebt opgedaan ga je in het jeugdorkest spelen. Dit is de laatste stap voor het groot orkest. We spelen met elkaar leuke muziekstukken, zoals filmmuziek, popmuziek, maar ook licht klassieke werken. Het jeugdorkest repeteert op donderdagavond van 19:30 tot 20:30 uur en staat momenteel onder leiding van Joost van Genugten.

Als je voldoende ervaring hebt opgedaan in het jeugdorkest, dan wordt in overleg met de dirigent en docent bepaald wanneer je in het groot orkest mag gaan spelen. Het groot orkest repeteert op donderdagavond van 20:45 tot 22:00 uur.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie van Nooit Gedacht is het aanspreekpunt voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers 

 • Anja van Wijk
 • Anjo Verheij
 • Bert van der Stelt

In samenspraak met het bestuur, de dirigenten en de docenten wordt door de jeugdcommissie een jaarplanning gemaakt en worden concerten en overige activiteiten georganiseerd. Tijdens de wekelijkse repetitie is/zijn er altijd één of meerdere commissieleden aanwezig om de muzikanten te begeleiden.

Wat krijg je als nieuw lid

 • Onze vereniging biedt je een instrument in bruikleen.
 • In overleg kun je samen met je docent gebruik maken van ons verenigingsgebouw.
 • Kun je deelnemen aan het opstap-, jeugd- en later het groot orkest, welke allemaal onder leiding staan van een professionele dirigent.

Wat kost het

Lidmaatschap Nooit Gedacht

 • Jeugdleden t/m 15 jaar: € 10,- per maand.
 • Jeugdleden vanaf 16 jaar en volwassenen: € 17,50 per maand.

Leskosten

 • Voor wat betreft de leskosten, -duur en samenstelling teken je een les overeenkomst met de docent. Nooit Gedacht is hierin géén partij.
 • Via Cultuurpunt Altena kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de leskosten. Als je in de Gemeente Woudrichem woont en les hebt van een bij Cultuurpunt Altena bekend docent, kun je een aanvraag indienen. Momenteel is de tegemoetkoming vastgesteld op € 120,- per jaar. Je moet deze aanvraag zelf doen. Mocht je er niet uitkomen, kun je contact opnemen met onze jeugdcommissie.

Overige kosten

 • Lesmaterialen zoals een muziekstandaard en lesboeken.
 • Kleine onderhoudsmaterialen voor je instrument.

Wat doen we nog meer

Naast muzieklessen en meespelen in het opstap-/jeugdorkest worden er gezellige muziekavonden georganiseerd waar alle leerlingen aan hun familie kunnen laten horen wat ze al geleerd hebben. Eén keer per seizoen wordt er een uitje georganiseerd. Daarnaast worden er diverse acties georganiseerd ter dekking van de verenigingskosten, waarbij ook wordt gerekend op de inzet van onze (jeugd)leden en ouders/verzorgers.

Wat verwachten we van onze leden

Het lidmaatschap van een vereniging is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Daarom verwachten wij:

 • Een regelmatig repetitiebezoek.
 • Deelname aan concerten/activiteiten.
 • Een open en positieve houding naar elkaar.
 • Een goede verzorging van het in bruikleen gegeven instrument.

En je weet het

Je bent nooit te jong of te oud voor muziek! Zowel kinderen als volwassenen kunnen niet zonder muziek. Het Maakt je vrolijk of juist melancholiek. Je zelfvertrouwen wordt gevoed en je verbeelding geprikkeld en het bevordert ook je motoriek. Muziek stimuleert bovendien je taalgevoel en sociale ontwikkeling. Dit hebben we niet zelf bedacht, er is zelfs onderzoek naar gedaan in diverse landen. Wil je hier meer over weten, kijk dan op de site www.muziekmaaktslim.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anja van Wijk
T: 06-41098140
E: martijnenanja@kpnplanet.nl

Hier komt een mini menu om direct naar een kopje te springen op de pagina.