Jeugdopleiding

AMIDO (Als Muziek In De Oren)!

Jij hebt kennis gemaakt met muziek en onze vereniging. Omdat je echt een instrument wilt bespelen, ben je lid geworden van onze vereniging.

Opleiding: Jeugdorkestamido@gmail.com

Als er een instrument gekozen is, dan heb je les nodig om erop te leren spelen. Voor de muzieklessen wil Nooit Gedacht samenwerken met professionele docenten. Alle docenten die aangesloten zijn bij Cultuurpunt Altena zijn professionele docenten met wie wij kunnen samenwerken. Wij begeleiden je graag en brengen je met de muziekdocent in contact.

Docent klein koper:    Jesper Hobo

Docent saxofoon:       Monique Kruijdenberg

Docent slagwerk:        Peter Bansberg

Voor wat betreft de lesgelden, -duur en samenstelling teken je een les overeenkomst met de docent. Nooit Gedacht is hierin géén partij.

Via Cultuurpunt Altena kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de lesgelden. Als je in de Gemeente Altena woont en les hebt van een bij Cultuurpunt Altena bekend docent, kun je een aanvraag indienen. Momenteel is de tegemoetkoming vastgesteld op € 120,- per jaar. Je moet deze aanvraag zelf doen. Mocht je er niet uitkomen, kun je contact opnemen met onze jeugdcommissie.

Orkestervaring:

Het leukste van een instrument bespelen bij een vereniging is dat je het samen kunt doen!

Bij Nooit Gedacht hebben we:

 • Jeugdorkest
 • Groot orkest
 • Compleet van slag (jeugd slagwerkgroep)
 • Slagwerkgroep

Jeugdorkest en groot orkest:

Na enkele maanden les ga je al je eerste orkestervaring opdoen in het jeugdorkest. Je gaat dan wekelijks onder leiding van de dirigent samen spelen met andere jeugdmuzikanten en luisteren naar elkaar. Zo gauw het kan, gaan jullie concerten geven. Echt waar, samen muziek maken is nog leuker dan alleen!

Het Jeugdorkest repeteert op vrijdagavond van 18:30 tot 19:15 uur in ons verenigingsgebouw en staat onder leiding van dirigent Koen Ross.

Als je voldoende ervaring hebt opgedaan ga je op bezoek bij het groot orkest.  We helpen je en je speelt met ons mee. We spelen met elkaar leuke muziekstukken, zoals filmmuziek, popmuziek, maar ook licht klassieke werken. Het groot orkest repeteert op donderdagavond en staat momenteel onder leiding van Neil van der Drift.

Als je voldoende ervaring hebt opgedaan in het jeugdorkest, dan wordt in overleg met de dirigent en docent bepaald wanneer je in het groot orkest mag gaan spelen. Het groot orkest repeteert op donderdagavond van 19.30 tot 22:00 uur. Om 20.45 uur hebben we pauze en sommige jongere jeugdleden gaan dan naar huis.

Jeugdorkest:   dinsdag van 18:45 – 19:45 uur (AMIDO)

Groot orkest:  donderdag 19.30 – 22.00 uur

Compleet van slag en slagwerkgroep:

Na enkele maanden slagwerkles mag je meespelen bij ‘Compleet van slag’.  Dit is een jeugd-slagwerkgroep die speelt op ritmisch en melodisch slagwerk. ‘Compleet van Slag repeteert op vrijdag van 17.00 tot 17.45 uur en staat onder leiding van Peter Bansberg.

Als je na jaren ervaring toe bent aan een nieuwe uitdaging, kun je in overleg instromen bij onze slagwerkgroep. De slagwerkgroep repeteert op maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur en staat onder leiding van Pieter de Visser

Jeugdcommissie:

De jeugdcommissie van Nooit Gedacht is het aanspreekpunt voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers.

In samenspraak met het bestuur, de dirigenten en de docenten wordt door de jeugdcommissie een jaarplanning gemaakt en worden concerten en overige activiteiten georganiseerd.

De jeugdcommissie bestaat uit:

 • Anjo Verheij (Slagwerk)
 • Bert van der Stelt (Cornet)
 • Conny Gubbels (Bugel)

Wat krijg je als nieuw lid:

Onze vereniging biedt je een instrument in bruikleen.

De muzieklessen worden gegeven in ons gebouw.

Je kunt deelnemen aan het orkest wat bij jou past. (jeugdorkest, groot orkest, compleet van slag of slagwerkgroep) Alle orkesten staan onder leiding van een professionele dirigent.

Wat kost het:

Lidmaatschap Nooit Gedacht

Jeugdleden € 12,50 per maand.

Volwassenen €20,00 per maand.

Overige kosten:

Muzieklessen

Lesmaterialen zoals een muziekstandaard en lesboeken.

Kleine onderhoudsmaterialen voor je instrument.

Wat doen we nog meer:

Naast muzieklessen en meespelen in het jeugdorkest worden er gezellige muziekavonden georganiseerd waar alle leerlingen aan hun familie kunnen laten horen wat ze al geleerd hebben. Één keer per seizoen wordt er een uitje georganiseerd. Daarnaast worden er diverse acties georganiseerd ter dekking van de verenigingskosten, waarbij ook wordt gerekend op de inzet van onze (jeugd)leden en ouders/verzorgers.

Wat verwachten we van onze leden:

Het lidmaatschap van een vereniging is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Daarom verwachten wij:

 • Een regelmatig repetitiebezoek.
 • Deelname aan concerten/activiteiten.
 • Een open en positieve houding naar elkaar.
 • Een goede verzorging van het in bruikleen gegeven instrument.

En je weet het..

Je bent nooit te jong of te oud voor muziek! Zowel kinderen als volwassenen kunnen niet zonder muziek. Het Maakt je vrolijk of juist melancholiek. Je zelfvertrouwen wordt gevoed en je verbeelding geprikkeld en het bevordert ook je motoriek. Muziek stimuleert bovendien je taalgevoel en sociale ontwikkeling. Dit hebben we niet zelf bedacht, er is zelfs onderzoek naar gedaan in diverse landen. Wil je hier meer over weten, kijk dan op de site www.muziekmaaktslim.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Anjo Verheij (Slagwerk)

T: 06-10551899

E: anjoverheij@hetnet.nl

Bert van der Stelt (Blazers)

T.06-24433438

E: stelt250@yahoo.com